1 februari 2011
                                            
                       
              Gr.Int.Ch. Finch's Fanbonnevanck     X              Vanya Vita of Dyade
 
 
 
    
                                                  Chantrelle Darling of Dyade
  
                                                    Calibra Clooney of Dyade
      
                                                  Cintha's Inspiration of Dyade